IS DE OPSLAG VAN UW PERSOONSGEGEVENS NOG COMPLIANT?

Het Privacy Shield was erop gericht om de uitwisseling van persoonsgegevens tussen organisaties in de Europese Unie en de Verenigde Staten mogelijk te maken. Het gold als waarborg voor een passend beschermingsniveau voor de persoonsgegevens van EU-burgers. De AVG bepaalt dat doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land (land buiten de Europese Economische Ruimte (EER)), slechts is toegestaan op grond van enkele bepalingen, waaronder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Voor de VS gold een adequaatheidsbesluit, maar dit was slechts gelimiteerd tot het Privacy Shield-framework.

 

WAT BETEKENT DE ONGELDIGHEID VAN HET PRIVACY SHIELD VOOR EEN ORGANISATIE?

Het Privacy Shield is op 16 juli 2020 ongeldig verklaard door het Europese Hof van Justitie in de Schrems II zaak. Hoofdzakelijk, omdat de Amerikaanse wetgeving eigen overheidsdiensten het recht geeft om gegevens van burgers binnen de Europese Unie bijna onbeperkt in te zien en te gebruiken. Dat staat De uitspraak heeft tot gevolg dat organisaties in de EU de AVG overtreden wanneer zij persoonsgegevens doorgeven naar de VS op basis van het Privacy Shield en mogelijk ook wanneer dit is onder één van de EU-modelcontracten (SCC’s). Het gebruik van grote Amerikaanse cloudproviders brengt hiermee onzekerheden met zich mee. Hoewel zij data vaak opslaan binnen de Europese Unie, kunnen er nog steeds datatransfers naar de VS zijn of kan er een data-inzage verzoek komen vanuit de Amerikaanse overheid op basis van de CLOUD Act.

 

GEEN ONZEKERHEID OVER COMPLIANCE BIJ EEN NEDERLANDS DATACENTER

Vanzelfsprekend wilt u de continuïteit van uw IT waarborgen. Uw data onderbrengen bij een solide en betrouwbaar datacenter en/of cloudprovider is een logische stap. Om uw data veilig en vertrouwd op te slaan, wilt u dit uiteraard doen binnen de Nederlandse grenzen en wetgeving. Als u gebruik maakt van de public cloud voor uw applicaties, dan wilt u dat de persoonsgegevens van u en uw klanten in Nederland worden opgeslagen en niet inzichtelijk zijn voor derden, zoals de overheid. Door uw data op te slaan in een Nederlands datacenter voldoet u aan de AVG en bent u niet meer afhankelijk van Amerikaanse wet- en regelgevingen.

Interconnect is een 100% onafhankelijke en gecertificeerde Nederlandse leverancier op het gebied van IT-infrastructuur. Wij bieden betrouwbare colocatie en clouddiensten aan vanuit twee eigen, hoogwaardige datacenters in Nederland. Op deze manier creëren wij rust voor u en uw organisatie, zodat u zich kunt richten op uw corebusiness.