Met technologie bijdragen aan People, Planet en Profit

MVO Interconnect

Duurzaamheid als drijvende kracht: samen streven naar een duurzamere wereld

De Nederlandse datacenterbranche en de cloudserviceproviders hebben zich achter deze doelstelling gesteld. Duurzaamheid is immers niet alleen belangrijk in het kader van 'People, Planet en Profit'. Het stimuleert ook anders omgaan met energiebronnen en zorgt voor continue innovatie binnen onze sector. Het is wat ons betreft een win-win situatie, waarbij we samen met onze klanten kijken hoe en waar we duurzaamheid kunnen stimuleren.    

Interconnect is op tal van fronten actief als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen, van investeren in onze medewerkers en maatschappelijke doelen tot het continu zoeken naar manieren om IT duurzamer in te zetten. Zo dragen we bij aan een duurzamere wereld. 

MVO Interconnect 2023