Interconnect gebruikt GTL voor noodstroomaggregaten

NSA Interconnect

Voor onze noodstroomaggregaten in de datacenters in Eindhoven en ’s-Hertogenbosch gebruiken we geen HVO100 (=100% bio diesel), maar GTL (Gas-to-Liquid). Dit is een synthetische diesel die bij verbranding net zo schoon is als HVO100. Hieronder leggen we uit wat de overeenkomsten zijn tussen deze twee gassen.

Met steeds meer aandacht voor het milieu en voor het terugdringen van verschillende uitlaatgassen zijn oliemaatschappijen op zoek naar brandstoffen die kunnen voldoen aan deze eisen. Twee van deze brandstoffen worden hier uitgelicht en vergeleken. Het ene product is GTL (Gas-To-Liquid) en het andere product is HVO diesel (Hydrotreated Vegetable Oil). Beide producten zijn synthetische brandstoffen en bevatten geen onverzadigde moleculen als alkenen en aromaten.

Wat is Gas-To-Liquid?

Gas-To-Liquid wordt gemaakt via het Fischer-Tropsch proces. Tijdens dit proces wordt aardgas omgezet naar een synthesegas. Dit synthesegas wordt vervolgens omgezet naar een vloeibaar product. De naam Gas-To-Liquid kan dus letterlijk genomen worden. Shell heeft het GTL-proces opgepakt en uitgerold en is de aanjager achter de brandstof GTL.

Wat is HVO diesel?

Hydrotreated Vegetable Oil wordt gemaakt met behulp van een methodiek die lijkt op het Fischer-Tropsch proces. Hier wordt er echter van biomassa een synthesegas gemaakt. Deze biomassa wordt dus eerst vergast. Daarna wordt dit synthesegas weer omgezet naar een vloeibaar product. Dit proces wordt ook wel Biomass-to-Liquid genoemd.

Overeenkomsten GTL en HVO diesel?

Beide producten komen voor uit eenzelfde soort proces. Dit proces zorgt ervoor dat onverzadigde koolwaterstoffen zich niet meer in de brandstof bevinden. Doordat deze koolwaterstoffen uit de brandstof zijn gehaald, brandt deze brandstof veel schoner dan normale diesel. Door deze schonere verbranding worden er minder schadelijke deeltjes uitgestoten: fijnstof (PM), stikstof (NOx) en zwaveldeeltjes.

De verbranding in de motor van de synthetische brandstoffen is gelijk aan de verbranding van fossiele diesel. Voor het gebruik van HVO is ook geen aanpassing van de motor nodig.
Beide producten zijn goedgekeurd volgens de EN15940 norm. Beiden zijn ook dunner dan fossiele diesel. Door een lagere dichtheid vallen beide producten ook buiten de EN590 norm.