Bij Interconnect beheren we veel data van diverse klanten in verschillende sectoren. Het spreekt dan ook voor zich dat de veiligheid van deze data onze hoogste prioriteit heeft. Bovendien hebben we drie kernwaarden: betrouwbaarheid, beschikbaarheid en betrokkenheid. Het is van belang dat we deze waarden handhaven en daarbij de klant en medewerkers centraal stellen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we onze klanten uptime-garanties bieden voor onze datacenters en voortdurend onze diensten optimaliseren. Daarnaast evalueren we onze diensten en organisatie om certificeringen te behalen en te vernieuwen.

ISO-certificeringen

Wij hebben 3 ISO-certificeringen. Elke certificering waarborgt een ander belangrijk aspect voor ons bedrijf en fungeert als een kader voor het nakomen van onze beloftes.

ISO 9001:2015: kwaliteitsmanagement

De ISO 9001:2015 certificering waarborgt de kwaliteitsgarantie op onze dienstverlening en ontwikkelingen. Als organisatie zijn we voortdurend bezig met verbetering en onze klanten, partners en medewerkers zijn hierbij onze belangrijkste drijfveren. Om de kwaliteit te waarborgen passen we de PDCA cyclus toe, waarbij we al onze uitvoeringen herzien. Extern gebruiken we feedback van klanten en partners om verbeteringen door te voeren. Intern kunnen onze medewerkers verbetervoorstellen indienen.

ISO 14001: milieumanagement

Het ISO 14001 certificaat beoordeelt ons milieumanagement. Het is voor ons belangrijk om de impact die we op het milieu hebben zo veel mogelijk te minimaliseren. Dit doen we door bewuste maatregelen te treffen. Hieronder vallen onder andere het plaatsen van zonnepanelen en het verwerken van grondwater op ons eigen terrein. Deze maatregelen dragen bij aan het doel om ons nieuwe hoofdkantoor energie centraal te maken.

ISO 27001: informatiebeveiliging

Met de ISO 27001 certificering bieden we onze klanten de garantie dat we op het hoogste niveau informatie beveiligen en beschikbaar stellen. Dit gaat niet alleen over het netwerk waar onze klanten gebruik van maken, maar ook over de veiligheid en beschikbaarheid van data. Enkele voorbeelden van de beveiligingsmaatregelen zijn de fysieke beveiliging met circle locks en de technische beveiligingsmaatregelen om de verwerking van klantinformatie te beschermen.

Kortom, onze ISO-certificeringen zijn een belangrijk onderdeel van onze organisatie en dragen bij aan onze doelstellingen op het gebied van kwaliteit, milieumanagement en informatiebeveiliging.

NEN7510 en PCI-DSS

De NEN7510 en de PCI-DSS bieden, naast de eerder genoemde certificeringen, ook garantie op onze beloftes, zowel intern als extern.

NEN7510: Informatiebeveiliging in de zorg

De NEN7510 is een aanvulling op de ISO 27001-certificering. Naast de eisen die gesteld worden in ISO 27001, worden er nog eens 33 specifieke maatregelen toegevoegd die van belang zijn voor de dataveiligheid binnen de gezondheidszorg. Deze maatregelen zijn van toepassing op de verwerking van medische persoonsgegevens, zoals patiëntinformatie. Met deze certificering tonen wij aan dat wij medische persoonsgegevens veilig verwerken.

PCI-DSS standard: Payment Card Industry Data Security Standard

De PCI-DSS standaard, wat staat voor Payment Card Industry Data Security Standard, is ontworpen om de veiligheid van het verwerken en opslaan van gegevens van kaarthouders te waarborgen. Het is gericht op het beperken van fraude, het beschermen van gegevens en het minimaliseren van de kans op een datalek.

Meer informatie

Bent u benieuwd hoe wij met onze diensten ervoor zorgen dat uw dataveiligheid gewaarborgd blijft? Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt ons ook telefonisch bereiken, via: 073 88 000 00.