Interconnect streeft ernaar zo goed mogelijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onderstaand zijn er een aantal thema’s waarop Interconnect onder andere actief is.

ENERGIEBELEID

Efficiënt omgaan met energie is goed voor het milieu en reduceert de stroomkosten. Daarom steken wij veel energie in het verbeteren van onze efficiëntie…. Lees verder

MILIEU

Interconnect vindt milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid van groot belang. Dit uit zich door onder andere zuinig en milieubesparend om te gaan met energie, afvalstromen en emissies….. Lees verder

SPONSORING

Bereikbaarheid, zekerheid en behulpzaamheid staan centraal in de dienstverlening van Interconnect. Dat doen we door organisaties en mensen met elkaar te verbinden. Vanuit die filosofie sponsort Interconnect diverse kleine en grote initiatieven. Zowel in onze thuisstad ’s-Hertogenbosch als daarbuiten… Lees verder

BOSSCHE ENERGIECOALITIE

In ’s-Hertogenbosch werken bedrijven en organisaties samen aan energiebesparing en een duurzame energievoorziening onder de naam Bossche Energiecoalitie (“BEC”). Interconnect is hier ook bij aangesloten. Zo proberen we ook onze directe omgeving te ondersteunen in het gebruik van restwarmte en het bewust gebruiken van de juiste energie.
BRABANTS FAMILIEBEDRIJF GENOOTSCHAP

Bij het Brabantse Familiebedrijven Genootschap (BFBG) draait het om de ontmoeting tussen Brabantse familiebedrijven. De 151 bedrijven leren elkaar kennen, wisselen kennis en ervaringen uit en versterken elkaar. Interconnect is sinds kort trots lid van de BFBG en zo dragen we bij aan de kracht van de Brabantse economie en worden we gezamenlijk nog succesvoller! Lees meer…