Europa wil in 2050 het eerste klimaatneutrale continent in de wereld zijn en daarmee de Europese Green Deal realiseren. Dat betekent dat we in 2030 netto 55 procent minder broeikasgassen moeten uitstoten dan in 1990.

De Nederlandse datacenterbranche en de cloud serviceproviders hebben zich van harte achter
deze doelstelling gesteld. Dat is een goede zaak. Duurzaamheid is immers niet alleen belangrijk in het kader van ‘People, Planet en Profit’. Het stimuleert ook anders omgaan met energiebronnen en zorgt zo voor continue innovatie binnen onze sector. Het is wat ons betreft een win-win situatie, waarbij we samen met onze klanten continu kijken hoe en waar we duurzaamheid kunnen stimuleren.

In ons MVO-rapport leest u wat wij hebben gedaan om samen met onze medewerkers, klanten, leveranciers en partners onze leef- en werkomgeving sterker en klimaatneutraler te maken. MVO-beleid is een zaak van de gehele onderneming en zijn ecosysteem. Goede samenwerking intern met medewerkers en extern met klanten, leveranciers en partners is de sleutel tot echte resultaten.

Lees het MVO-rapport hier!