English below

Vanaf 14 oktober 2020 22:00 uur hanteert Interconnect de onderstaande maatregelen ter preventie tegen het Coronavirus. Door het betreden van onze terreinen gaat u akkoord met deze maatregelen.

Toegang

Het aantal bezoekers is per bezoek gelimiteerd tot 4. Elke bezoeker moet zich houden aan de bekende maatregelen van het RIVM en alle aanwijzingen van (het personeel van) Interconnect. Wij vragen u om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren.

 

Het is verplicht om binnen de gebouwen van Interconnect een mondkapje te dragen. U dient hierin zelf te voorzien.

 

Er wordt geen toegang verleend aan personen die:

  • Symptomen hebben die wijzen op COVID-19 (koorts, aanhoudend hoesten of kortademigheid);
  • En/of in hun omgeving zijn geconfronteerd met koorts of de aanwezigheid van COVID-19;
  • En/of niet via de juiste weg zijn aangemeld voor een datacenterbezoek;
  • En/of geen mondkapje dragen.

Response Level

Interconnect heeft vier response levels geïdentificeerd. Sinds 29 september is het tweede response level actief: bedrijfsbrede response met extra veiligheidsmaatregelen. Het response team bepaalt wekelijks of het response level wordt op- of afgeschaald.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over dit statement kunt u contact opnemen met de afdeling Risk & Compliance per telefoon (073-8800000) of e-mail (riskcompliance@interconnect.nl).

 


 

From October 14th 2020 22:00, all visitors of our data centers must comply with the following measures. By entering our sites you agree to these measures.

Access

The amount of visitors per visit is limited to 4. Every visitor must comply with the known government policy regarding Covid-19 and follow all directions given by Interconnect personnel.

 

You are obliged to wear a face mask in the buildings of Interconnect. Please bring your own face mask.

 

Access will not be granted to persons who:

  • Have symptoms that indicate the presence of COVID-19 (fever, persistent cough, or shortness of breath).
  • And / or have come into contact with fever or the presence of COVID-19 in their direct environment.
  • And / or are not properly registered for a data center visit;
  • And / or are not wearing a face mask.

Level of Response

Interconnect has identified four levels of response. Since September 29th the second response level is active: company wide response with additional security measures. The response team determines weekly whether the response level is scaled up or down.

Contact

For questions and comments you can contact our Risk & Compliance department by phone: +31 73 88 000 00 or by e-mail: riskcompliance@interconnect.nl.