English below

Vanaf 8 juli 2020 hanteert Interconnect de onderstaande maatregelen ter preventie tegen het Coronavirus. Door het betreden van onze terreinen gaat u akkoord met deze maatregelen.

TOEGANG

Vanaf 8 juli 2020 is het aantal bezoekers per klant niet langer gelimiteerd. In de spreekkamers dient u zich wel te houden aan de aangegeven maximale capaciteit. Elke bezoeker moet zich houden aan de bekende maatregelen van het RIVM en alle aanwijzingen van (het personeel van) Interconnect. Wij vragen u om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren.

 

Er wordt geen toegang verleend aan personen die:

  • Symptomen hebben die wijzen op COVID-19 (koorts, aanhoudend hoesten of kortademigheid);
  • En/of in hun omgeving zijn geconfronteerd met koorts of de aanwezigheid van COVID-19;
  • En/of niet via de juiste weg zijn aangemeld voor een datacenterbezoek.

RESPONSE LEVEL

Interconnect heeft vier response levels geïdentificeerd. Sinds 1 juli is het eerste response level actief: algemene maatregelen gericht op preventie. Het response team bepaalt wekelijks of het response level wordt op- of afgeschaald.

CONTACT

Voor vragen en opmerkingen over dit statement kunt u contact opnemen met de afdeling Risk & Compliance per telefoon (073-8800000) of e-mail (riskcompliance@interconnect.nl).

Download COVID-19 statement in pdf

 


 

From July 8th 2020, all visitors of our data centers must comply with the following measures. By entering our sites you agree to these measures.

ACCESS

From July 8th 2020, the amount of visitors per customer is no longer limited. Meeting rooms have a maximum capacity which is listed on the doors and has to be adhered to strictly. Every visitor must comply with the known government policy regarding Covid-19 and follow all directions given by Interconnect personnel.

Access will not be granted to persons who:

  • Have symptoms that indicate the presence of COVID-19 (fever, persistent cough, or shortness of breath).
  • And / or have come into contact with fever or the presence of COVID-19 in their direct environment.
  • And / or are not properly registered for a data center visit.

LEVEL OF RESPONSE

Interconnect has identified four levels of response. Since July 1st the first response level is active: general measures aimed at prevention. The response team determines weekly whether the response level is scaled up or down.

CONTACT

For questions and comments you can contact our Risk & Compliance department by phone: +31 73 88 000 00 or by e-mail: riskcompliance@interconnect.nl.

Download COVID-19 statement in pdf