Wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen Remote Hands en Smart Hands? Deze diensten biedt Interconnect aan in de colocatie omgeving van de klant. In dit artikel beginnen we met uitleg wat deze diensten inhouden, wat de verschillen zijn en daarna komen de overeenkomsten aan bod.

REMOTE HANDS

De service Remote Hands houdt in dat medewerkers van Interconnect eenvoudige handelingen uitvoeren op uw aanvraag. Het is bedoeld om een visuele inspectie uit te voeren in uw colocatie of het laten herstarten van server(s) of een appliance (power cycle).

 

 • HOE IS HET AAN TE VRAGEN?
  Een belangrijke eis vanuit Interconnect is dat duidelijk is aangeven om welke server of appliance het gaat. En in welke ruimte en rack deze zich bevindt. Bovendien moeten systemen duidelijk gelabeld te zijn. Deze dienst kan telefonisch aangevraagd worden via het Customer Service Team.

 

 • HOE VAAK IS HET TE GEBRUIKEN?
  U kunt van deze kosteloze dienst maximaal één keer per kwartaal gebruik maken. Interconnect is overigens niet verplicht om verzoeken uit te voeren.

SMART HANDS

Met de dienst Smart Hands kunt u medewerkers van Interconnect inschakelen om werkzaamheden uit te voeren met betrekking tot rackinrichting, support en migratie. Dit is een betaalde dienst op basis van een strippenkaart, nacalculatie of maandelijks commitment.

 

 • WAT IS RACK & STACK?
  Deze werkzaamheden omvatten het uitpakken van klantleveringen, labelen van bekabeling en het inrichten van de apparatuur in het rack.

 

 • WAT IS REMOTE SUPPORT?
  Dit betreft werkzaamheden, die (zo goed als) direct uitgevoerd kunnen worden, zoals het vervangen van hot swappable modules, tapewissel, hit any key of het plaatsen van media.

 

 • WAT IS LIFT & SHIFT?
  Dit betreft het ondersteunen bij een migratie van apparatuur binnen de datacenters van Interconnect. Dit kan zijn bij het inventariseren van de apparatuur in het huidig rack, het verkrijgen van advies over een nieuwe opstelling en het daadwerkelijk fysiek verhuizen van de apparatuur.

 

 • WAT ZIJN MIGRATION SERVICES?
  Wanneer u apparatuur on premise heeft staan, of wanneer deze zijn gesitueerd in een ander datacenter en u wilt migreren naar de datacenters van Interconnect, wordt hierbij ondersteuning geboden tijdens het gehele migratietraject. Dit houdt o.a. in het inventariseren op locatie, het uitbrengen van advies en het verzorgen van de daadwerkelijke fysieke verhuizing van de apparatuur inclusief installatie. Hierbij maken wij gebruik van gespecialiseerde partners.

 

 • HOE IS HET AAN TE VRAGEN?
  Een belangrijke eis vanuit Interconnect is dat duidelijk wordt aangegeven wat de benodigde werkzaamheden zijn. Indien de aanvraag niet volledig is, kan de opdracht door Interconnect geweigerd worden. Deze dienst kan via e-mail aangevraagd worden, nadat u de offerte/ overeenkomst heeft goedgekeurd.

 

 • HOE VAAK IS HET TE GEBRUIKEN?
  Deze dienst kan ingezet worden als u dat nodig vindt. Interconnect kent meerdere tijdsframes waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, namelijk:

  • De opdracht wordt standaard uiterlijk binnen drie werkdagen uitgevoerd.
  • De opdracht wordt op een vooraf afgesproken datum (en eventueel tijd) uitgevoerd.

De werkzaamheden kunnen eventueel op aanvraag ook in weekend of in de nacht uitgevoerd worden of met prioriteit.


WAT ZIJN DE OVEREENKOMSTEN?
Beide diensten zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar beschikbaar. En ze worden geleverd op basis van best effort onder uw regie. Schade als gevolg van het gebruik van deze diensten zijn voor uw eigen rekening en risico.

Klik hier om Smart Hands aan te vragen.