Wij zijn deze keer in gesprek met Gert Berends. Hij is Service Manager Cloud & Security. Hij vertelt ons graag over zijn functie en wat volgens hem de kracht van Interconnect is.

Gert Berends begint enthousiast met zijn verhaal. “Ik ben Service Manager voor de Business Unit Cloud en Security. Samen met mijn collega van de BU Datacenter en Connectivity ben ik voor een aantal grote klanten (zogenaamde key accounts) het operationele aanspreekpunt. Als klanten vragen of problemen hebben op operationeel gebied, dan komt dat op diverse manieren bij ons binnen. Dat kan zijn via CST, de Account Managers of rechtstreeks en indien nodig zorgen we ervoor dat de juiste personen en kennis zijn aangesloten. Ook zien we erop toe dat er adequaat wordt gereageerd.”

Maandelijkse rapportages

“Naast deze werkzaamheden verzorgen wij onder andere de maandelijkse rapportages voor de key accounts, doen we ook de jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken en doen we interne verbetervoorstellen om de dienstverlening te optimaliseren. Ook ondersteunen we inside sales bij de complexere onderwerpen”, gaat hij verder.

Gert Berends

Tevreden klanten over onze dienstverlening

De leukste uitdaging is voor Gert om ervoor te zorgen dat de klanten tevreden zijn met onze dienstverlening. “Het speelveld van wat de klant wil/verwacht zo goed mogelijk afstemmen met de technische mogelijkheden die we als Interconnect hebben. Daarbij is het erg belangrijk om alle neuzen dezelfde kant op te hebben.

Mijn rol is daarbij om de belangen van alle partijen te borgen. Niet alles wat de klant vraagt, of wil, is altijd wenselijk of mogelijk. Daarin moet gezocht en gestuurd worden op een acceptabele oplossing voor alle partijen. Bij die afweging is het belangrijk dat alle partijen zich gehoord en begrepen voelen en uiteindelijk achter de gekozen oplossing staan”, aldus Gert.

Virtualisatie, datacenter en networking

Gert vertelt wat hij voordat hij bij Interconnect aan de slag ging heeft gedaan. “In het verleden heb ik diverse technische en operationele functies gehad en daarbij heb ik brede kennis opgedaan. Virtualisatie, datacenter en networking zijn daarbij wel de speerpunten geweest, maar ook het opzetten en leidinggeven van diverse serviceafdelingen behoorden tot mijn taken.
In alle functies heb ik ervaren hoe belangrijk communicatie is. Over en weer is het belangrijk dat er goed geluisterd en doorgevraagd wordt. Dat geldt voor zowel het issue wat de klant heeft, als hetgeen de interne organisatie kan en wil, om samen te zoeken naar een juiste oplossing.

Goede samenwerking is cruciaal

De samenwerking tussen afdelingen is cruciaal om te komen tot een goed eindresultaat en daarom is het belangrijk tijd te investeren in medewerkers. Ik heb ervaren dat IT zich er enorm voor leent om eilandjes te vormen. Het merendeel van de mensen heeft over het algemeen de neiging om kennis vooral voor zichzelf te houden. Ik probeer hierin naar alle partijen coachend op te treden, waarbij mijn motto voor de interne organisatie is: probeer jezelf misbaar te maken, dan kun je rustig met vakantie😉!”

Maatwerkoplossingen

De grootste kracht van Interconnect volgens Gert Berends zit echt in het verzorgen van maatwerkoplossingen voor klanten. “Menig klant kan prima met een “standaardoplossing” aan de gang, maar waar het moeilijker dan staan zeer gedreven, gedegen en kundige collega’s paraat om samen met de klant te zoeken naar de juiste oplossing.”

Vragen, vragen en nog meer vragen!

Gert heeft nog een tip voor onze lezers. “Het is een cliché, maar: “Domme vragen bestaan niet!” Voor mij persoonlijk geldt, dat ik liever een keer te veel uitleg dan één keer te weinig. Dus: Vragen? Vragen!, beëindigt Gert vol enthousiasme zijn verhaal.