Interconnect streeft een duurzame toekomst na. Daarom passen we zoveel mogelijk energiezuinige technieken toe in onze datacenters. Volgens Interconnect zijn milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid van groot belang. Dit uit zich door onder andere zuinig en milieubesparend om te gaan met energie, afvalstromen en emissies.

In ’s-Hertogenbosch werken bedrijven en organisaties samen aan energiebesparing en een duurzame energievoorziening onder de naam Bossche Energiecoalitie (“BEC”). Interconnect is hier nu ook bij aangesloten. Zo proberen we ook onze directe omgeving te ondersteunen in het gebruik van restwarmte en het bewust gebruiken van de juiste energie.