Informatie corrosievorming datacenter Eindhoven

Klantbrief: 10 oktober 2016

Betreft: Lichte en geleidelijke corrosievorming in Datacenter Eindhoven

 

Enige tijd geleden hebben wij ontdekt dat er in ons datacenter in Eindhoven sprake is van lichte en geleidelijke corrosievorming (roest) op niet-gelegeerd staal, zoals bij knipranden van serverapparatuur en bij USB en VGA poorten. Het blijkt dat ongeveer 8 procent van het klantenbestand van Interconnect hiermee te maken heeft.

Hoewel het issue inmiddels volledig onder controle is en er geen gevolgen zijn voor het functioneren van uw apparatuur en de continuïteit van uw IT omgeving, willen wij u graag inzicht geven in alle acties die wij hebben genomen hieromtrent.

Onderzoek CAG, Camfil, Endures
De aandacht voor energie-efficiëntie en milieudoelstellingen binnen de datacenter branche vraagt om een innovatieve instelling van ons als datacenter beheerder. Deze houding en de keuzes voor vooruitstrevende technologieën, heeft bij het datacenter van Interconnect in Eindhoven geresulteerd in een Power Usage Effectiveness (PUE) waarde van 1,15 – wat zeer energiezuinig is.

Een belangrijke component in de gebruikte energiezuinige koelingtechnologie in Eindhoven is Direct Free Cooling (DFC²), een oplossing van de gerenommeerde koelingspecialist Stulz. Met deze beproefde en bewezen technologie is het mogelijk om 97 procent van de tijd (deels) te koelen met buitenlucht.

Temperatuur en luchtvochtigheid zijn bij de DFC² oplossing belangrijke en algemeen erkende parameters om te monitoren. De afgelopen maanden heeft Interconnect echter geconstateerd dat er nog een parameter is die een belangrijke rol speelt bij het gebruik van DFC² – een parameter die nog niet eerder bekend was in de markt.

Uitvoerig extern onderzoek door luchtkwaliteit expert CAG, in opdracht van Interconnect, heeft uitgewezen dat ‘fijnstof’ de oorzaak is van de corrosievorming in het datacenter in Eindhoven. Dankzij doeltreffende maatregelen in nauwe samenwerking met het wereldwijd opererende Camfil, leverancier van clean air oplossingen waaronder filtering technologie, is het proces van corrosievorming echter inmiddels gestopt.

Cosmetisch issue
Nader onderzoek door TNO-organisatie Endures heeft verder uitgewezen dat de corrosievorming op geen enkel moment gevolgen heeft gehad voor de prestaties van de IT apparatuur in kwestie en de continuïteit van de betreffende IT omgevingen. Het management van Interconnect vindt het uiterst vervelend dat de corrosievorming heeft plaatsgevonden, maar volgens Endures betreft het inmiddels enkel nog een visueel issue.

Na het nemen van verschillende maatregelen heeft Interconnect diverse monitoring technologieën ingezet om een gevalideerde G-classificatie van de luchtkwaliteit vast te kunnen stellen. Een G-classificatie is een indicator voor corrosievorming.

  • G1 = er is geen corrosievorming
  • G2 = onder bepaalde omstandigheden kan er corrosie optreden
  • G3 = er is grote kans op corrosievorming
  • Gx = er is vrijwel altijd corrosievorming

Op dit moment vallen de luchtkwaliteit waarden in Eindhoven grotendeels in G1. Een klein deel van de waarden valt laag in G2. Hoewel de corrosievorming volgens de luchtkwaliteit experts hiermee is gestopt, zal Interconnect de komende tijd onderzoeken hoe alsnog een volledige G1 classificatie gerealiseerd kan worden.

Het managen van groene datacenters vraagt om alertheid van ons als datacenter beheerder. Graag hadden wij u al in een eerder stadium over het issue geïnformeerd, maar corrosievorming is een langzaam en zeer geleidelijk proces. Voordat het mogelijk was om het issue te benoemen, moest eerst duidelijk worden dát er sprake is van een issue. Vervolgens moest duidelijk worden wat het issue precies inhoudt en wat Interconnect eraan kan doen om de situatie te beheersen. Dergelijke onderzoeken moeten met wetenschappelijke precisie worden onderbouwd. En dit is tijdsintensief.

De continuïteit van uw serverapparatuur en de continuïteit van uw IT-omgeving heeft gedurende de onderzoeken evenwel nooit ter discussie gestaan. De SLA van u als klant is leidend geweest in onze algehele besluitvorming en de beslissing om het issue juist op dit moment aan klanten te communiceren.

Wij hopen op uw begrip voor de beslissingen en maatregelen die door ons zijn genomen. Ook in de komende periode zullen wij proactief en real-time de luchtkwaliteit op onder andere fijnstof blijven monitoren. En waar nodig zullen wij direct aanvullende actie ondernemen. Wij staan uiteraard tot uw beschikking indien u behoefte heeft aan meer informatie.

rob-en-jeroen-stevens

 

Met vriendelijke groet,

 

De directie van Interconnect
Rob Stevens en Jeroen Stevens

 

 

 

Tevens treft u hierbij een document waarin u in chronologische volgorde een overzicht krijgt van de acties die door Interconnect zijn ondernomen.